Trung Quốc chuẩn bị cấm màng phủ nilon trên cây trồng

Tin tức 11/12/2019

Kế hoạch nhằm giảm thiểu và tiến tới cấm hoàn toàn hoạt động sử dụng các loại rác nhựa gây ô nhiễm đồng ruộng cũng…

Xem thêm